Hulp

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Soms zie je dat je kind niet lekker in z'n vel zit, soms probeert je kind z'n grenzen uit, soms gaat het er overheen. Je kind kan een andere ontwikkeling blijken te doorlopen dan andere kinderen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een ontwikkelingsstoornis (zoals PDD-NOS, Asperger of MCDD), een concentratiestoornis (zoals ADHD) of iets anders de oorzaak is van een verstoorde en/of moeizame opvoeding.

Als pedagogisch begeleider begeleid ik kinderen met bovenstaande stoornissen. Doelstelling in het algemeen is om het kind zo goed mogelijk met zijn/haar stoornis om te leren gaan, met de meest mogelijke zelstandigheid voor de toekomst. Hierbij kunnen en mogen we de ouders en brusjes/brussen (kortom: alle gezinsleden) niet uit het oog verliezen. Het is een totaalplaatje waar we met elkaar mee te maken hebben, waarbij de kern van de pedagogische begeleiding ligt bij het begeleiden van het kind met de stoornis. De begeleiding kan plaatsvinden bij het kind thuis, tijdens allerlei te ondernemen activiteiten en ook bij mij thuis. Is er geen sprake van een stoornis, maar wel van een moeizame opvoeding, dan begeleid ik gezinnen om de balans (terug) te vinden en geef ik begeleiding bij de opvoeding van kinderen en kom ik regelmatig langs om gezinnen bij te staan en te ontlasten.

Als Coach Binnengebieden, een methodiek voor cognitieve gedragsverandering, kan ik kinderen en volwassenen helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en daarmee ook in het gedrag van de ander.

Zonnestraal Pedagogische Hulp biedt ook de mogelijkheid om pedagogische hulphonden in te zetten. Klik hier voor meer informatie.