Welkom!

Welkom bij Zonnestraal Pedagogische Hulp, begeleiding van kinderen die net even wat meer zorg en aandacht nodig hebben. Ook begeleiding bij het opvoeden en een steuntje in de rug. Mijn naam is Ronella Mulder, pedagogisch begeleider / kind- en oudercoach.

In de reclame lijkt in de gezinnen altijd de zon te schijnen. In de praktijk valt het soms niet echt mee. Kinderen die in hun ontwikkeling op problemen stuiten en veel zorg vragen. Kinderen die soms helemaal verzanden in de 'normale' maatschappij. Voor deze kinderen is extra begeleiding enorm belangrijk. Je wilt graag dat je kind een voor hem/haar zo normaal mogelijke ontwikkeling doorloopt.

We proberen met elkaar de zonnestralen van je kind op te vangen en volledig tot z'n recht te laten komen, zodat de warmte de boventoon gaat voeren. Ieder kind is uniek en heeft z'n eigen kwaliteiten. Die moeten we zichtbaar maken en volledig benutten. Zo kunnen we met elkaar uit een negatieve spiraal komen.

We proberen samen problemen het hoofd te bieden. Zijn er aspecten die niet binnen mijn expertise vallen, dan zal ik doorverwijzen naar deskundigen die daarin gespecialiseerd zijn. Zonnestraal is aangesloten bij Paletzorg, een groep zelfstandige zorgverleners die een palet aan deskundige en gekwalificeerde zorg bieden. Specialisten in allerlei vakgebieden hebben de hoofden bij elkaar gestoken en als collega's zijn we bereid elkaar te helpen. Zijn de problemen opgelost of leert je kind steeds beter met de problemen om te gaan, dan kan je kind gaan stralen en jij straalt dan mee!